Eğitsel veri madenciliği ve öğrenme analitikleri bağlamında e-öğrenme verilerinde aykırı gözlemlerin belirlenmesi.


Creative Commons License

KESKİN S., AYDIN F., YURDUGÜL H.

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, vol.9, pp.292-309, 2019 (Peer-Reviewed Journal)