Yeniden çeviride yan metinsel ögeler: Yeniden çevirmen olarak Cemil Meriç’in Balzac çevirisi üzerine bir inceleme


Creative Commons License

GÖKDUMAN U. C.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, pp.334-345, 2019 (Peer-Reviewed Journal)