İsmâ il Cürcani nin Zahire I Harezmşahi Adlı Ünlü eserinin XVI Yüzyıl Türkçe Çevirisi Kanunu l İlac ve Şifa ul Emraz Li Külli Mizac da Geriatri ve Gerontoloji ile İlgili Bölümler


ACIDUMAN A., İLGİLİ Ö., ŞEMS Ş.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, vol.67, 2014 (Peer-Reviewed Journal)