Possible effects of lycopene and silymarin on rat liver functions and oxidative stress markers


Suloglu A. K., Girgin G., Selmanoğlu G., Balcı S., Baydar T.

TURKISH JOURNAL OF BIOCHEMISTRY-TURK BIYOKIMYA DERGISI, vol.39, pp.344-350, 2014 (SCI-Expanded) identifier identifier

Abstract

Objective: To evaluate effects of lycopene and silymarin on antioxidant enzymes, lipid peroxidation and possible liver toxicity in rats.

Akciğer kanseri kadın ve erkeklerde kanserden ölümlerde ilk sıralarda yer almaktadır. Tüm dünyada her yıl 1,2 milyon yeni vaka tespit edilmekte ve akciğer kanserinden 1 milyon ölüm kaydedilmektedir. Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri akciğer kanserinden ölümlerin % 80’inden sorumludur. Osteopontinin (OPN), kemik dokuda hücre dışı madde moleküllerinden biri olduğu bilinmektedir ancak son yıllarda metastazik kanserlerde hücre adezyonu ile ilgili olaylarda yer aldığı da bulunmuştur. OPN, integrine bağlanarak hücrenin hücredışı maddeye yapışmasını sağlamakta ve hücre işlevlerini düzenlemektedir. OPN, αβ integrin reseptörü ile etkileşime girerek hücre adhezyonu, göçü, invazyonu, hücre proliferasyonu olaylarına karışmaktadır. OPN’in tümör hücre hatlarında ifade olduğu, OPN açısından immünpozitiflik ile hastanın yaşam süresinin ilişkili olabileceği gösterilmiştir. Ancak OPN’nin insan akciğer kanserinin göçü olayındaki rolü tam olarak anlaşılamamıştır. A549 küçük hücreli olmayan akciğer kanser hücrelerinde integrin reseptör aktivasyonu ile OPN ifadesinin ilişkili olabileceği gösterilmiştir.

Planlanan bu çalışmada A549 akciğer kanseri hücrelerinde total RNA izolasyonu, RNA’nın komplementer DNA’ya (cDNA) çevrilmesi ve OPN ve peptidylprolyl isomerase A (PPIA)  house keeping gen ifadeleri için gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PZR) yapılacaktır. Bu sayede küçük hücreli olmayan akciğer kanser hücrelerinde OPN’nin ifadesi moleküler düzeyde araştırılacaktır.