Stereo Hava Fotoğraflarından Doğrusal Çizgilerin Otomatik Eşlenmesi ve Geriçatımı için Çift Tabanlı Yeni Bir Yaklaşım


Creative Commons License

OK A. Ö. , WEGNER J. D. , HEIPKE C., ROTTENSTEINER F., SOERGEL U., TOPRAK V.

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algilama Birliği (TUFUAB) Teknik Sempozyumu, Turkey, 23 - 26 February 2011

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey