Çağdaş Tiyatro Uygulamalarımızda Çokkültürlülük Kültürlerarasılık Kavramlarına Yaklaşım Paradigmalar ve Paradokslar


EZİCİ T.

Tiyatro Araştırmaları Dergisi, no.29, 2010 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2010
  • Title of Journal : Tiyatro Araştırmaları Dergisi