Spinal müsküler atrofi hastalarının iskelet kasında insülin benzeri büyüme faktörleri ve bağlayıcı protein düzeylerinin araştırılması


Yeşbek Kaymaz A. , Bora G. , Yurter H. , Talim B.

XIV. Ulusal Tibbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Muğla, Turkey, 27 - 30 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Muğla
  • Country: Turkey