Endovascular treatment of aortic lesions using the Medtronic Talent system: sinle center experience with mid-term follow-up


ÇİL B. E., CANYİĞİT M., ÇİFTÇİ T. T., PEYNİRCİOĞLU B., HAZIROLAN T., PAMUK A. G., ...More

Anadolu Kardiyoloji Dergisi, vol.8, no.2, pp.134-138, 2008 (Scopus) identifier identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 2
  • Publication Date: 2008
  • Journal Name: Anadolu Kardiyoloji Dergisi
  • Journal Indexes: Scopus
  • Page Numbers: pp.134-138
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this retrospective study is to investigate the safety and efficacy of endovascular repair of aortic lesions with the Medtronic ®Talent stent-graft system and to present mid-term results of endovascular aortic repair performed in our center. Methods: Between December 2002 and March 2007, 54 patients (6 women) with aortic (14 thoracic and 40 abdominal) lesions underwent treatment with ®Talent stent-graft. The average age of the patients was 64.8 (20-88) years. Duration of follow-up period ranged from 1 to 49 months (average 21 months). Indications for endovascular repair were degenerative aneurysm in 45, degenerative aneurysm and penetrating ulcer in 2, only penetrating ulcer in 1, traumatic thoracic isthmic transsection in 4 and vasculitic aneurysm secondary to Behcet’s disease in 2 patients. Results: Repair was performed with the tubular (16), aortouniiliac (1) or bifurcated (37) stent-grafts. Technical success rate was 100%. No death, major complication or need of immediate conversion to open repair was seen. Endoleak rate was 18.5% at 1 month follow-up period. Thirty-day mortality was 1.8% and morbidity (other than endoleaks) rate was 12.9%. During the follow-up period, secondary intervention was required in 12.9% of patients. Iliac limb occlusion was detected in 1 patient (1.8%). Graft migration causing type 1 endoleak and requiring open surgical treatment was seen in 1 patient (1.8%). Four patients (7.4%) are still under follow-up for type-2 endoleaks that do not require intervention. No graft infection or death due to aneurysm rupture was detected. Conclusion: Endovascular treatment of aortic lesions in selected patients with comorbid conditions using the ®Talent stent-graft exhibits a high degree of technical success with a low perioperative morbidity and mortality rate. The major disadvantage of endovascular aortic repair is necessity of life-long imaging follow-up and secondary interventions.
Bu retrospektif çalışmanın amacı, Medtronic ®Talent stent-greftin çeşitli aort patolojilerinin endovasküler tedavisindeki etkinliği ve güvenilirliğini araştırmak ve merkezimizde bu yolla tedavi edilen hastaların orta dönem takip sonuçlarını sunmaktır. Yöntemler: Aralık 2002 ile Mart 2007 tarihleri arasında yaşları 20 ile 88 arasında (ortalama yaş 64.8 yıl) değişen, toplam 54 hastaya (48 erkek) endovasküler yolla aortik stent-greft (14 torasik, 40 abdominal) yerleştirilmiştir. Tedavi endikasyonları non-spesifik dejeneratif anevrizma (n=45), non-spesifik dejeneratif anevrizmaya ilaveten penetran ülserler (n=2), penetran ülser (n=1), trafik kazasına bağlı torasik transeksiyon ve psödoanevrizma (n=4), Behçet hastalığına bağlı vaskülitik anevrizmaydı (n=2). Tüm hastalarda Medtronic®Talent marka stent-greft kullanılmıştır. Bulgular: Endovasküler tedavi 16 hastada tübüler, 1 hastada aortouniiliyak ve 37 hastada da bifurke (aotobiiliyak) stent-greftler kullanılarak yapılmıştır. Tüm işlemler başarıyla gerçekleştirilmiştir (%100). İşlem sırasında ölüm, majör komplikasyon veya açık cerrahiye gereksinim olmamıştır. Birinci ay kontrol bilgisayarlı tomografide toplam 10 hastada (%18.5) kaçak izlenmiştir. Kaçaklar hariç erken dönemde (ilk 1 ay) 7 hastada (%12.9; greft bacak darlığı n=2, kasık hematomu n=3, kreatinin yükselmesi n=2) komplikasyon gelişmiştir. Erken dönemde 1 hasta (%1.8) evinde sebebi bilinmeyen nedenle eksitus olmuştur. Ortalama 21 aylık (1-49 ay) takip süresince toplam 7 hastada (%12.9) sekonder girişim, 1 hastada (%1.8) geç dönemde greft migrasyonu nedeniyle açık cerrahi ihtiyacı olmuştur. Dört hasta (%7.4) tip 2 kaçakla izlenmektedir. Hiçbir hastada greft enfeksiyonu ya da anevrizma rüptürüne bağlı ölüm izlenmemiştir. Sonuç: Seçilmiş hastalarda aortik lezyonların ®Talent stent-greft kullanılarak endovasküler tedavisi erken dönem mortalite ve morbidite oranı düşük, yüksek teknik başarıya sahip bir yöntemdir. En önemli dezavantajı takipte gereken sekonder girişimler ve ömür boyu görüntüleme takibi gerektirmesidir.