Kıbrıs Topraklarının Entomopatojen Funguslar Açısından Taranması


ÖZGÖR E. , YILDIZ S. S. , ÇELEBİER İ. , ULUSOY M. , KESKİN N.

2. Ulusal Mikoloji Günleri (2. Sempozyum), İstanbul, Turkey, 9 - 11 September 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey