Evaluation of the Association Between Tuberculosis and Vitamin D: Current Approaches


Creative Commons License

Büyükdere Y., Ayaz A.

Sakarya Tıp Dergisi, vol.9, no.4, pp.565-573, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 9 Issue: 4
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.31832/smj.549164
  • Journal Name: Sakarya Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.565-573
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Vitamin D is a steroid hormone synthesized in the skin through sunlight and has positive effects on skeletal system. The role of vitamin D on the immune system have been demonstrated with the detection of vitamin D receptors in immune cells and the discovery that vitamin D can be converted into active form in immune cells such as macrophages, monocytes, activated T cells. Vitamin D modulates the innate and adapted immune system by increasing the release of antimicrobial peptides such as cathelicidine and defensin, stimulating autophagy, modifying Toll-like receptor signaling, increasing the release of anti-inflammatory cytokines and regulating dendritic cells, T and B lymphocytes. Against tuberculosis, a systemic bacterial infection caused by Mycobacterium tuberculosis, vitamin D has a positive effect through these mechanisms. In this review, the effects of vitamin D on tuberculosis are aimed to be analyzed according to the latest current literature.

D vitamini güneş ışınları aracılığıyla deride sentezlenen ve iskelet sistemi üzerinde olumlu etkileri bulunan steroid yapıda bir hormondur. D vitamininin bağışıklık sistemi üzerindeki rolü, bağışıklık hücrelerinde D vitamini reseptörlerinin belirlenmesi ve makrofajlar, monositler ile aktive edilmiş T hücreleri gibi bağışıklık hücrelerinde D vitamininin aktif formunun tanımlanmış olmasıyla saptanmıştır. D vitamini, katelisidin ve defensin gibi antimikrobiyal peptidlerin salınımını artırarak, otofajiyi uyararak, Toll benzeri reseptörlerin sinyalizasyonunu değiştirerek, anti-inflamatuvar sitokinlerin salınımını artırarak ve dendritik hücrelerle T ve B lenfositlerin regülasyonunu sağlayarak doğal ve kazanılmış bağışıklık sistemini modüle etmektedir. Mycobacterium tuberculosis etkeninin sebep olduğu sistemik bir bakteriyel enfeksiyon olan tüberküloza karşı, D vitamini bu mekanizmalarla olumlu etki göstermektedir. Bu derlemede D vitamininin tüberküloz hastalığı üzerindeki etkilerinin son güncel literatür verilerine göre incelenmesi amaçlanmıştır.