Asemptomatik voleybol oyuncularında skapular diskinezi varlığı ve üst ekstremite fonksiyonu üzerine etkisinin araştırılması


TURGUT E., AKARÇEŞME C., altundağ e., ÇOLAKOĞLU F. F., BALTACI Y. G.

16. Spor Bilimleri Kongresi, 31 October - 03 November 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Hacettepe University Affiliated: Yes