Asemptomatik voleybol oyuncularında skapular diskinezi varlığı ve üst ekstremite fonksiyonu üzerine etkisinin araştırılması


TURGUT E. , AKARÇEŞME C., altundağ e., ÇOLAKOĞLU F. F. , BALTACI Y. G.

16. Spor Bilimleri Kongresi, 31 October - 03 November 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text