DOLAŞIM SİSTEMİ ENFEKSİYONLARINI ERKENDÖNEMDE ÖNGÖRMEDE PROKALSİTONİN PCT VE C REAKTİF PROTEİN CRP DÜZEYLERİNİNARAŞTIRILMASI


ÖZMEN B. B. , ÖCAL D., ZEYNEP G., KARAHAN Z. C.

2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 13 November 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Antalya
  • Country: Turkey