Çok Dilimli Arkadan Göçertmeli UzunayakYönteminde Sayısal Modelleme Yöntemi ile ZamanaBağlı Gerilme Analizi/ T


AKSOY C. O. , KÜÇÜK K., UYAR G. G.

12. Bölgesel Kaya mekaniği Sempozyumu, 2 - 03 October 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text