Öğretmen adaylarının 1 5 sınıf öğrencilerine yönelik hazırladıkları sesli okuma kayıtlarının prozodi yeterlikleri açısından değerlendirilmesi Evaluating pre service teachers oral reading records prepared for the grades 1 5 considering the prosodic competences


ULUSOY M., ERTEM İ. S., DEDEOĞLU H.

Gazi ÜniversitesiGazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.31, pp.759-774, 2011 (Peer-Reviewed Journal)