Sabit yük altındaki bazı kayaçların Elastisite Modülü vePoisson Oranı’ndaki değişimin zamana bağlı değişimininincelenmesi/ A


UYAR G. G. , AKSOY C. O. , ÖZACAR V., YAMAN E.

12. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, 2 - 03 October 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text