Rumination, Fatigue and Psychological Resilience in Cancer Experience


ÖCALAN S., ÖZÇETİN Y. S. Ü.

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, vol.12, no.3, pp.421-433, 2020 (Scopus) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.18863/pgy.664396
  • Journal Name: Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar
  • Journal Indexes: Scopus, Academic Search Premier, Psycinfo, Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.421-433
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Cancer is a very common disorder that can affect individuals cognitively, emotionally, physically and socially. It can cause negative ruminative thoughts among individuals by affecting the thinking system since the diagnosis and these thoughts may result in various psychosocial problems. If the negative ruminative thoughts are not able to manage effectively through the process, individuals having cancer can experience fatigue. This process can be defined as cancer-related fatigue, it can not only affect the disease process but also affect the remission process. By the way, resilience which is described as the power to overcome negative experiences leads to a focus on positive ruminative thoughts. In this way, individuals can find positive outcomes such as restructuring the traumatic life experience, adaptation to disease process, and even gaining resilience, etc. The aim of this article is to explain the concepts of rumination, cancer-related fatigue, and psychological resilience and to reveal possible effects on the cancer process.
Kanser bireyleri bilişsel, duygusal, fiziksel, sosyal yönlerden etkileyebilen, oldukça yaygın görülen bir hastalıktır. Bireylerin tanı almalarından itibaren düşünce sistemini etkileyerek olumsuz ruminatif düşüncelere neden olabilmekte ve bu düşünceler çeşitli psikososyal problemlerle sonuçlanabilmektedir. Süreç içerisinde yaşanılması olası olumsuz ruminatif düşünce sistemi iyi yönetilemediğinde kanser deneyimi yaşayan bireylerin tükenmişlik yaşamasına neden olabilmektedir. Kansere bağlı tükenmişlik olarak adlandırılan bu durum, bireylerin sadece hastalık sürecini değil remisyon dönemini de etkileyebilmektedir. Öte yandan, yaşanılan olumsuz deneyimlerin üstesinden gelebilme gücünü temsil eden psikolojik sağlamlık, bireylerin olumlu ruminatif düşüncelere odaklanabilmesine olanak sağlayabilmektedir. Böylece, bireyler travmatik yaşam deneyiminden yaşamı yeniden anlamlandırabilme, sürece uyum sağlayabilme ve hatta psikolojik açıdan güçlenme gibi olumlu çıkarımlarda bulunabilmektedir. Bu makalenin amacı, ruminasyon, kansere bağlı tükenmişlik ve psikolojik sağlamlık kavramlarının açıklanması ve kanser süreci üzerine olası etkilerinin ortaya konulmasıdır.