İskelet kası rejenerasyonu: Uydu hücrelerin rolü


DEMİREL A. H.

Sporcularda Kas Yaralanmalarına Güncel Yaklaşım Sempozyumu, Turkey, 19 November 2018

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey