Bilişsel Kapılma Ölçeği nin Türkçeye Uyarlama Çalışması


USLUEL Y., KURT VURAL F.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.42, no.2, pp.77-92, 2009 (Peer-Reviewed Journal)