Effects of literature and education in the framework of cultural diplomacy: examples of France and Italy


Aydin Y.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.33, pp.1123-1132, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Cultural diplomacy is one the main instruments of any diplomacy having the objective of promoting its language and culture as well as being able to influence a country or a region. Having close diplomatic and economic relations is insufficient for countries and states wishing to establish themselves in these countries and regions. And it is thus the elements of culture that will take over and make it possible to deepen relations to be able to directly affect populations, the elites, and the schools, and by the way maybe the future leaders of these countries. There are many tools that cultural diplomacy can use to popularize and promote its own culture. The most important of these are literature and education. Although the formation of this created image takes many years, it can also change in a very short time. It is very important to be able to make inferences from public diplomacy and cultural diplomacy by observing positive or negative changes/interactions and their causes in countries with a long cultural diplomacy history. Although the involvement of non-state actors in diplomacy is one of the most important dynamics of the period, the importance of the cultural diplomacy-literature-education triangle is essential for developed countries with a cultural diplomacy tradition. Relations between countries such as France and Italy around the literature-education axis can cause effective changes for the image of the country. School syllabus or foreign language education and reading literature in general is a program that takes a long time, even many years. Making the most of this program is a very good tool for a strong cultural diplomacy.
Kültürel diplomasi kendini dilini ve kültürünü yaymak ve başka ülke ve bölgeleri etkilemek isteyen her diplomasinin başlıca önem verdiği araçlardan biridir. Söz konusu bölgelerde diplomatik ve ekonomik ilişkilere sahip olmak ülkeler için yeterli değildir. Bu doğrultuda kültürel değerler ve ilişkileri derinleştirmek hedef halkları, elitleri ve ekolleri doğruca etkileyebilmek için çok önemli bir rolü bulunmaktadır. Bu etkilenenler arasından söz konusu hedeflenen ülkelerin gelecekteki yönetim kadrosu ve yöneticileri de bulunabilir. Kendi kültürünü sevdirmek ve tanıtmak için kültürel diplomasinin kullanabildiği birçok araç vardır. Bunlardan en önemlileri edebiyat ve eğitimdir. Eğitim içerisinde dil eğitimi de bulunmaktadır. Söz konusu yaratılan bu imajın oluşması uzun yıllar almakla birlikte çok kısa sürede de değişime uğrayabilmektedir. Kültürel diplomasi tarihi önemli olan ülkelerinin olumlu ya da olumsuz bu değişimleri/etkileşimleri ve nedenlerini gözlemleyerek günümüzde kamu diplomasisi ve kültürel diplomasinin çıkarımda bulunabilmeleri oldukça önemlidir. Ne kadar Devlet dışı aktörlerin diplomasiye dahil olmaları dönemin en önemli dinamiklerinden biri olsa da kültürel diplomasi-edebiyat-eğitim üçgeninin önemi gelişmiş ve kültürel diplomasi geleneği olan ülkeler için oldukça önemlidir. Özellikle Fransa ve İtalya gibi ülkelerin kendi içlerinde ve edebiyat-eğitim ekseni etrafında gerçekleşen ilişkiler imaj için etkili değişimlere neden olabilmektedir. Okul izlencesi ya da yabancı dil eğitimi ve edebiyatın genel olarak okunması uzun süre, yıllar gerektiren bir programdır. Bu programı en iyi şekilde kullanmak ise güçlü kültürel diplomasiler için çok iyi bir araçtır.