GRAYANOTOKSİN-III’ÜN H2c9 KARDİYOMİYOSİT HÜCRELERİ ÜZERİNEETKİSİ


ÇETİN E. , ÖZENİRLER Ç. , ONUR M. A. , SORKUN K.

INTERNATIONAL APICULTURAL RESEARCH AND SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT STRATEGY, 11 - 13 October 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text