Suç Aktarımı: Ceza İnfaz Kurumları “Suç Üniversiteleri” mi?


KARABULAT E. C., NERGİZ H.

JOURNAL OF PENAL LAW AND CRIMINOLOGY-CEZA HUKUKU VE KRIMINOLOJI DERGISI, 2022 (ESCI)