Etomidat Kullanımı Tiyopentale Kıyasla Elektrokonvulsif Tedavide Daha Düşük Kümülatif Elektrik Uyarısı ve Daha az Başarısız Deneme ile İlişkilidir


AKBULUT B. B. , GEÇMEZ G., ÖZ G., GÜREL Ş. C. , BAŞAR K., AYHAN Y.

18. Yıllık Klinik Eğitim Sempozyumu, Turkey, 23 - 26 April 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Hacettepe University Affiliated: Yes