Nefrojenik Diabetes İnsipidus’xxlu hastaların AQP2 geninde tespit edilen mutasyonların Xenopus laevis Oosit İfade sistemi ile fonksiyonel karakterizasyonu


KARADUMAN T., SAĞLAR E., SAĞLAM B., ERGİN B., ÖZCAN M., DENİZ F., ...More

40. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 9 - 13 May 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Hacettepe University Affiliated: Yes