Tetrabromobisfenol Anın Hs 578Bst İnsan Meme Hücre Hattı üzerindeki Sitotoksik ve Genotoksik Etkilerinin İncelenmesi


BARLAS N. (Executive) , Kaçamak P. , Karabulut G.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2015
  • End Date: November 2015