İrreversible Pulpitisli Daimi Dişlerde Pulpal Kanama Rengi ile Klinik, Histolojik ve İmmünolojik Veriler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi


NAGAŞ Z. E. (Executive), ÇAĞDAŞ AYVAZ D. N., ZEYBEK N. D.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2019
  • End Date: May 2022