Matriks Metalloproteinaz İnhibitörlerinin Bir Universal Adezivin Dentine kesme Bağlanma Dayanıklılığı Üzerine Etkisi


ATTAR N. (Executive) , KÜTÜK Z. B. , SEVİK C. , ÇİFTCİ S.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2017
  • End Date: November 2017