Düşük Maliyetli Konutlandırma için Yeşil Yapısal Elemanların Lego İnşaat Sistemi


Aldemir A. , Şahmaran M. (Executive)

EU Supported Other Project, 2018 - 2020

  • Project Type: EU Supported Other Project
  • Begin Date: February 2018
  • End Date: February 2020

Project Abstract

Bu projede gerçek anlamda altyapısal gelişmenin sağlanabilmesi amacıyla, tüm bileşenleri İYA’dan elde edilecek 100 “yeşil” jeopolimerik beton karışımları ve bu karışımlar kullanılarak sökülüp takılabilir büyük ölçekli yapısal elemanların geliştirilmesi hedeflenmektedir. Projenin amacına ulaşabilmesi adına, ilk aşamada, İYA’nın önemli bir bölümünü oluşturan ve atık beton, farklı türlerdeki tuğla/kiremit gibi duvar/çatı elemanları ve atık cam barındıran içsel kısmından jeopolimerik bağlayıcılar geliştirilecektir. İkinci aşamada, yine İYA esaslı farklı boyutlardaki agregaların jeopolimerik bağlayıcıların içerisine dahil edilmesiyle 100 “yeşil” beton karışımları elde edilecektir. Geliştirilecek beton karışımlarının mekanik ve dayanıklılık özelliklerinin detaylı bir şekilde değerlendirilmesinin ardından, “yeşil” beton karışımları kullanılarak üretilecek sökülüp takılabilir büyük ölçekli yapısal elemanların tasarımları ve fiziksel testleri gerçekleştirilecektir. Araştırma projesinin başarılı sonuçlara ulaşması ve geniş çapta bilgi transferi sonucunda Türkiye’de ve Birleşik Krallık’ta yaşayan bireylerin yaşantılarını doğrudan etkileyeceğine inanılmaktadır. Projeyle, altyapıların yüksek maliyetli ve çevre dostu olmayan onarım uygulamaları önemli ölçüde azaltılmakla kalmayıp aynı zamanda küresel anlamda tüm ülkeleri etkileyen İYA’nın kolay, ucuz ve düşük enerji gereksinimiyle tam anlamıyla geri dönüştürülmesinin de yolu açılacaktır. Proje sürdürülebilir altyapılar geliştirilmesi konusunda gerçek bir işbirliği fırsatını da beraberinde getirmektedir. Proje katılımcılarının yeni nesil yapı malzemelerinin tasarımından (Türk tarafı) modern yapısal elemanların tasarlanmasına (Birleşik Krallık tarafı) kadar büyük çeşitlilik gösteren üstün yetkinlikleri bulunmaktadır. Ancak, sürdürülebilir inşaat uygulamaları için pratik yöntemlerin geliştirilebilmesinde gerekli bütüncül bir tasarım yaklaşımının ortaya konulabilmesi amacıyla malzeme ve yapı alanında uzman araştırmacıların işbirliği halinde olması gerekmektedir. Bu sebeple, önerilen araştırma projesi iki farklı araştırma alanındaki becerilerin karşılıklı aktarılabilmesinde önemli bir olanak sağlayacaktır. Ayrıca, yapılacak işbirliğinin, inşaat endüstrisindeki yaygın eğilimi kırması ve yapı malzemeleri ve büyük ölçekli yapısal elemanlarla çalışan araştırmacılar arasındaki bağları da kuvvetlendirmesi beklenmektedir. Araştırma projesinin 24 ay sürmesi planlanmaktadır ve deneysel çalışmalar Türkiye’den Hacettepe Üniversitesi ve Birleşik Krallık’tan Bradford Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilecektir. Malzeme alanında laboratuvar deneyleri yapı malzemeleri alanında tanınan bir araştırmacı olan Prof. Dr. Mustafa Şahmaran öncülüğünde Türk araştırma ekibince gerçekleştirilecektir. Daha büyük ölçekte deneyler ise ileri yapı malzemelerinin büyük ölçeklerde üretimi ve Yapı Mühendisliği alanının en iyi araştırmacılarından Prof. Dr. Ashraf Ashour öncülüğünde Birleşik Krallık araştırma ekibince gerçekleştirilecektir.