Temel yaşam desteği eğitimine ekip temelli yaklaşım ve otomatik defibrilatör kullanımı


ERBİL B. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2014
  • End Date: January 2017