Sağlıklı Çocuklarda Tahmini Glomerüler Filtrasyon Hızı Ölçüm Metotlarının Karşılaştırılması ve Albüminüri Düzeyinin Dağılımı


DÜZOVA A. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2019
  • End Date: September 2021