Ailesel Akdeniz Ateşi veya Sistemik Juvenil İdiopatik Artrit Hastalığı Olan Çocuklarda Dental ve Periodontal Durum ile Sitokin Yanıtının Değerlendirilmesi


ACAR B. (Executive), NOHUTCU R. M., ÖZEN S., BERKER A. E., TEZCAN F. İ., DEMİR S., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2019
  • End Date: March 2021