Sağlık Çalışanlarının Yeni Koronavirüs Hastalığı COVID19 ile İlgili İnfodemi Mücadelesindeki Rollerinin Araştırılması


ASLAN D. (Executive), YEĞENOĞLU S., SÖZEN ŞAHNE B., ŞENGELEN M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2021
  • End Date: June 2022

Project Abstract

Pek çok alanda olduğu gibi, bilimselliği bulunmayan bilgilin hızla yayılması ile ilgili bir kavram olan infodemi, toplum sağlığı açısından da tehlike yaratmaya devam etmektedir. Sağlığın korunması ve iyileştirilmesinde büyük görevleri olan sağlık çalışanlarının, infodemi mücadelesinde de önemli sorumlulukları bulunmaktadır.
Sağlık çalışanlarının COVID-19 pandemisinde giderek yaygınlaşan “infodemi” konusundaki görüşlerinin ve rollerinin saptanması amacıyla planlanan bu çalışma kapsamında, yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılarak mevcut durum saptanacaktır. Ülkemizde, konu ile ilgili yapılan bir çalışmaya rastlanmamış olup, gerek sağlık çalışanlarının infodemi mücadelesindeki rollerinin belirlenmesi gerekse toplum sağlığını korumak adına neler yapılabileceğinin saptanması açısından, bu araştırmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Hekimler, eczacılar, hemşireler ve diyetisyenlerle yapılacak çevrimiçi görüşmelerde, infodemi mücadelesindeki yöntemlerin tespit edilmesi mümkün olacaktır. Ayrıca, sağlık çalışanları açısından sürecin engelleyicileri ve kolaylaştırıcıları da ortaya konabilecektir.

Ülkemizin, sağlık konusunda gerek eğitim gerek araştırma kalitesi yönünden ilk sıralarda yer alan kurumlarından olan Hacettepe Üniversitesi’nde görev yapan sağlık çalışanları, infodemi mücadelesinin de öncülerindendir. Bu kapsamda, Hacettepe Üniversitesi’nde görev yapan hekim, eczacı, hemşire ve diyetisyenlerle yapılacak görüşmelerden elde edilen veriler doğrultusunda, sağlık çalışanlarının infodemi mücadelesi için bir yol haritasının çizilmesi ve çözüm önerileri ile literatüre katkı sağlanması mümkün olacaktır.