In vivo GCSF Uygulamasının Sağlıklı Donörlerin Kemik İliği Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücre miRNA İfadeleri Üzerine Etkisi


Özcan A. (Executive), Şahan Ö. B. , Çetinkaya F. D.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: August 2015
  • End Date: May 2016