İnfeksiyöz Olmayan Orta Arka veya Pan Üveiti NIU olan hastalarda her 2 haftada bir subkutan yolla uygulanan sarilumabın etkililiğinin ve güvenliliğinin değerlendirilmesi için randomize çift maskeli ve plasebo kontrollü bir çalışma SATURN


KADAYIFÇILAR S. (Executive)

Other International Funding Programs, 2013 - 2016

  • Project Type: Other International Funding Programs
  • Begin Date: September 2013
  • End Date: July 2016