Polimerlerin bazı metal iyonlarının uzaklaştırılmasında kullanılması Alev Fotometresi ile tayin yöntemi


PEKEL BAYRAMGİL N. (Executive)

TUBITAK Project, 2005 - 2006

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2005
  • End Date: July 2006