Demir (III) iyonları immobilize edilmiş HPMC filmlerin glükoz oksidaz aktivitesinin ölçülmesi


PEKEL BAYRAMGİL N. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2015
  • End Date: October 2015