Yeni Mannich Bazlarının Tirozinaz İnhibitörü Etkileri ve A375 İnsan Melanoma Hücreleri Üzerine Hücre Canlılıklarının Değerlendirilmesi


ERCAN A. , AYTEMİR M. (Executive)

TUBITAK Project, 2016 - 2017

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: May 2016
  • End Date: July 2017