Doğal immünite defektleri, kombine immün yetmezlikler ve immün disregülasyonla giden primer İmmün yetmezliklerin genetik ve ileri immünolojik yöntemlerle araştırılması


Tan Ç., Tezcan F. İ. (Executive), Çağdaş Ayvaz D. N.

TÜBİTAK International Bilateral Joint Cooperation Program Project, 2017 - 2024

  • Project Type: TÜBİTAK International Bilateral Joint Cooperation Program Project
  • Begin Date: August 2017
  • End Date: June 2024