Atrofik Total Dişsiz Maksillanın Dental İmplant Destekli Protetik Rehabilitasyonunda Uygulanan Subperiosteal İmplantların ve Zigomatik İmplantların Konvansiyonel İntraosseoz Dental İmplantlar İle 3Boyutlu Sonlu Elemanlar Stres Analizi Kullanarak Karşılaştırılması


KARACA Ç. (Executive), KELEŞ H. G.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2021
  • End Date: April 2022