Kornea onarımında kullanılmak üzere biyoparçalanır destek matriksi hazırlanması ve karakterizasyonu


Güven E., Denkbaş E. B. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2008 - 2009

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2008
  • End Date: November 2009