Çocuklarda Midazolam Ve/Veya Nitröz Oksit İle Orta Dereceli Sedasyon Uygulamasının Diş Tedavisi Sırasındaki Davranışlar Üzerine Etkisi


GÜNGÖR H. C. (Executive), UZAMIŞ TEKÇİÇEK M., ÇEHRELİ Z. C., UZUN Ş., ATAÇ A. S., ÖLMEZ M. S., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2008 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2008
  • End Date: June 2016