Çocuklarda Midazolam Ve/Veya Nitröz Oksit İle Orta Dereceli Sedasyon Uygulamasının Diş Tedavisi Sırasındaki Davranışlar Üzerine Etkisi


GÜNGÖR H. C. (Executive) , UZAMIŞ TEKÇİÇEK M. , ÇEHRELİ Z. C. , UZUN Ş. , ATAÇ A. S. , ÖLMEZ M. S. , et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2008 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2008
  • End Date: June 2016