Spinal Müsküler Atrofi Hastalarının Fibroblast Kültürlerinde Mikrotübül Stabilitesinin Araştırılması


BORA G. (Executive) , YURTER H. , Zobaroğlu P.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2019
  • End Date: November 2020