Siklofosfamid ile sistit oluşturulan sıçanların detrusor düz kasında sfingosin1fosfat ile indüklenen kasılma yanıtlarında siklik adenozin difosfat riboz ve nikotinik asit adenin dinükleotid fosfat'ın etkisinin incelenmesi


KANDİLCİ N. T. (Executive), Anjum İ., ERDEMLİ İ., DENİZALTI M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2017
  • End Date: May 2019