In vitro ve in vivo özofagus geriminin özofagus düz kas kontraskiyon yanıtlarına etkisinin değerlendirilmesi


SOYER T. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2014
  • End Date: May 2015