Spinal Müsküler Atrofili Drosophila Melanogaster Modelinde Rpd3 Proteini ve Histon Asetilasyon Düzeylerinin Araştırılması


YURTER H. (Executive) , BORA G. , EMECEN G. , GÖZÜBÖYÜK M., HAZIR C.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2020
  • End Date: September 2021