Spinal Müsküler Atrofili Drosophila Melanogaster Modelinde Rpd3 Proteini ve Histon Asetilasyon Düzeylerinin Araştırılması


YURTER H. (Executive), BORA G., EMECEN G., GÖZÜBÖYÜK M., HAZIR C.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2020
  • End Date: September 2021