Yeniçağa Gölü’nün Primer Produktivitesi ve Su Kalitesinin Fiziko-Kimyasal Parametrelerle Saptanması


Saygı Y. (Executive)

TUBITAK Project, 1998 - 1999

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: November 1998
  • End Date: December 1999