İleri Teknolojilerde Ticarileşme Stratejileri


ÇELİKBIÇAK Ö. (Executive) , DENKBAŞ E. B. , BAYRAM C. , AYDIN DEDE E. E.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2015
  • End Date: November 2015