Ebe ve Hemşirelerin Göçmenlere Yönelik Bakım Hizmetlerinin Yaşanan Sorunlar, Kültürlerarası Duyarlılık, Karşılanamayan Bakım Hizmetleri, Profesyonel Tutum ve İş Doyumu Açısından Değerlendirilmesi


YÜCELÖZÇIRPAN Ç. (Executive) , GÖKTAŞ M., TERZİOĞLU F., YAŞAR B. N. , IŞIK R. , BOZTEPE H. , et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2017
  • End Date: June 2019