Ebe ve Hemşirelerin Göçmenlere Yönelik Bakım Hizmetlerinin Yaşanan Sorunlar, Kültürlerarası Duyarlılık, Karşılanamayan Bakım Hizmetleri, Profesyonel Tutum ve İş Doyumu Açısından Değerlendirilmesi


YÜCEL ÖZÇIRPAN Ç. (Executive), GÖKTAŞ M., TERZİOĞLU F., YAŞAR B. N. , IŞIK R., BOZTEPE H., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2017
  • End Date: June 2019