İnaktif Kisti olan Kistik Ekinokokkozisli Hastalarda Serolojik Test Sonuçlarının Klinik Bulgularla Korelasyonunun Araştırılması


ÖRSTEN S. (Executive) , AKHAN O. , AKINCI D. , ÇİFTÇİ T. T. , DOĞRUL A. B.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2018
  • End Date: September 2019