Vasküler greft oluşumu: İnsan göbek kordon veni CD146+ hücrelerden farklılaştırılan düz kas hücreleri ve fibroblastların insan ekstrasellüler matriks proteinleri ile kombinasyonu


ÇELEBİ SALTIK B. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2017
  • End Date: October 2017