Rutenyum Bazlı Katalitik Sistemlerin Terminal Alkinlerin Siklotrimerizasyon ve Enin MetatezDiels Alder reaksiyonları Üzerindeki Katalitik Aktivitelerinin Araştırılması


KARABULUT ŞEHİTOĞLU S. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: August 2015
  • End Date: January 2016